Rad filozofije

Andreas Arndt

Knjiga sadrži temeljne odrednice eksplikacije poimanja rada kod klasika njemačke filozofije (Hegel, jenski romantici, Marx). Riječ je o također o kritici instrumentalizacije ljudskoga rada u svrhu stjecanja kapitala.

125,00 kn

Razmeđa Hegelove filozofije - Hegelovo mišljenje duha i realiteta zbilje

Samir Arnautović

Kroz tumačenje Hegelove filozofije sarajevski filozof Samir Arnautović nudi mogućnosti sagledavanja perspektiva filozofijskog mišljenja danas i određenja glavnih tokova filozofijske misli u suvremenom svijetu.

150,00 kn

Slaba misao - jaki pisci

Nino Raspudić

Rukopis knjige "Slaba misao - jaki pisci" tematizira neka od najznačajnijih djela suvremene talijanske književnosti u kontekstu "postmodernog stanja", a napose u svjetlu filozofije "slabe misli" Giannia Vattima.

110,00 kn