Bergson i Buddha

Ksenija Premur

Tema koja se nastoji sagledati "u perspektivi", naslovljena kao "Bergson i Buddha", pokušaj je poredbe poimanja dinamičke strukture svijesti u filozofiji Bergsona i nauku buddhizma.

100,00 kn

Država

Platon

Ni u jednom drugom Platonovom spisu nećemo naći tako sustavno razrađen nauk o etici i spoznaji, idejama i strukturi ljudske duše, o idealnom polisu i oblicima vladavine. Prema koncepciji i izvedbi država je najveličanstvenije Platonovo djelo.

190,00 kn

Dvije rasprave o vladi

John Locke

„I zato onaj tko nastoji drugog čovjeka dovesti pod svoju apsolutnu vlast, stavlja sebe u stanje rata s tim čovjekom, budući da se to treba shvatiti kao objava namjere da se posegne za njegovim životom. Jer imam razloga zaključiti kako bi me onaj tko bi me doveo pod svoju vlast bez moje suglasnosti koristio kako mu je volja, a također me i uništio kad mu to padne na pamet; jer nitko me ne može imatiu svojoj apsolutnoj vlasti, osim ako me na to ne prisili, što je u sukobu s mojim pravom na slobodu.“

200,00 kn

Epistemologija

Herve Barreau

95,00 kn

Estetika fragmenta

Vahidin Preljević

U knjizi koja je pred vama nastoji se istražiti odnos književne estetike ranog romantizma i austrijskog književnika Roberta Musila.

110,00 kn

Fedar

Platon

Dijalog Fedar svrstavamo u Platonove spise koji su nastali na prijelazu između srednjeg stvaralačkog razdoblja i razdoblja kritičkih dijaloga u kojima je razrađen novi oblik dijalektičke metode, dierze.

65,00 kn

Fedon

Platon

Platonov dijalog Fedon ubrajamo u najznamenitija ostvarenja ljudskog duha. Spis je stoljećima bio jedno od najčitanijih umjetničkih djela, a s pravom se može reći da je dao poseban pečat cjelokupnoj zapadnoeurposkoj kulturnoj tradiciji.

135,00 kn

Film kao medij filozofskog mišljenja

Ljubiša Prica

Može li film i u kojoj mjeri biti izvor znanja, otkrivati istinu tako da samostalno filozofira ulazeći u dijalog s filozofskom tradicijom, može li provocirati mišljenje, propitivati vlastite uvjete postojanja, ilustrirati filozofska stajališta, prikazivati tzv. misaone eksperimente te pružati samostalne i originalne argumente i protuprimjere? Knjiga Ljubiše Price odgovara na ta pitanja suvremene filozofije filma, pristupajući pritom starim temama na nov način, uvodeći nove teme u razgovor o filmu i otvarajući novo područje dijaloga u humanistici.

130,00 kn

Filozofija i kultura

Jure Zovko

Deset ogleda o kulturi napisano je u vremenu enormne recesije duha koja je zahvatila naše madijsko društvo u kojem dominira nova univerzalna (katholikos) religija credo in unum commertuim.

110,00 kn

Filozofija religije od A do Ž

Patrick Quinn

Knjiga predstavlja leksikon temeljnih pojmova i najznačajnijih autora filozofije religije. Autor je ordinarij na Odjelu za filozofiju Sveučilišta Svih svetih u Dublinu. Knjiga je koncizan i pregledan prikaz o relevantnosti religije i religioznosti u suvremenom svijetu.

150,00 kn