Cijena: 330,00 kn
  • Godina izdanja: 2007.
  • ISBN: 978-953-245-015-6
  • Broj stranica: 532
  • Uvez: tvrdi
Povijest grčke filoz. / 5. Kasni Platon i Akademija
W. K. C. Guthrie
U vremenu kad se europskim kulturno-znanstvenim krugovima i institucijama sve više istražuju korijeni europske kultur,e talijanski platoničar G.Reale upozorio je na jedan od najznačajnijih izvora: Platonova filozofija u kojoj je fundirana metafizička svijest i zahtjev za brigom o vlastitoj duši. Peti svezak Guthrieve A History of Greek Philosophy, tematizira kasne Platonove dijaloge Kratila, Parmenida, Teeteta, Državnika, Fileba i Timeja.
Timej je bio i ostao jedan od najutjecajnijih filozofijskih spisa i stoljećima je inspirirao pjesnike, umjetnike, pa čak i fizičare(Heisenberg). Posebno odmjeren prikaz s osjećajem za korektnost interperetacije i mnoštvo inovativnih tumačenja obilježja su ovog 5. sveska.
Ponuda knjiga istog autora