Cijena: 335,00 kn
  • Godina izdanja: 2006.
  • ISBN: 953-245-005-X
  • Broj stranica: 537
  • Uvez: tvrdi
Povijest grčke filoz. / 2. Predsokratovska tradicija
W. K. C. Guthrie
U drugom svesku moći će se dobiti iscrpan prikaz filozofije filozofijskog učenja eleatske škole s posebnim osvrtom u 1. poglavlju na Parmenida, filozofa s kojim započinje europska ontologija. Posebno iscrpno je razrađen u trećem poglavlju (str. 119-263) Empedoklov nauk o strukturi stvari, nepromijenjivim elementima i njihovoj međusobnoj povezanosti, te izložen opsežan prikaz njegove kozmologije i kozmogonije. Guthrie iscrpno razlaže i Empedoklov nauk o spoznaji, mišljenju i o opažanju. Uz Empodokla detaljno je tematiziran i široki aspekt Anaksagorina filozofiranja od nauka o nousu, do teorije spoznaje, koncepta materije i cjelokupne kozmologije.
U petom poglavlju j eprikazan filozof Arhelaj, u šestom manje poznati mislioci kao Hipon, Kratil, Klidem, Idej i Enopid.
U sedmom poglavlju autor donosi prikaz života i filozofije Diogena iz apolonije, a u osmom poglavlju iznosi osnovni nauk starogrčkih atomista s posebnim osvrtom na Demokrita, izlažući njegovu spoznajnu teoriju, atomarnu strukturu kozmosa kao i njegov koncept etike i političke filozofije.
Ponuda knjiga istog autora