Cijena: 180,00 kn
  • Godina izdanja: 2010.
  • ISBN: 978-953-245-048-4
  • Broj stranica: 385
  • Uvez: tvrdi
Misaono putovanje s Martinom Heideggerom
Ivan Kordić
I kad već i ono o čemu je pametnije šutjeti do riječi može doći samo ako se o njemu govori, želim da u prvom poglavlju, u prvom hodu ovoga putovanja do riječi dođe Heideggerovo mišljenje kao pokušaj istinskog razumijevanja bitka, i to tako da se na najbolji mogući način prodre u smisao fenomenološko-hermeneutičke metode, naslijeđene od njegova učitelja Husserla, ali bitno izmijenjene i proširene. Jer, čini se da je ona i njega vodila prema izvornijem razumijevanju čovjeka od onoga tradicionalnoga «animal rationale» i prema razumijevanja bitka u kontekstu tubitka i njegova odnosa prema bitku.

U drugom poglavlju želim pak predstaviti smisao Heideggerova govora o zaboravu bitka, koji se pokazuje i u teroru bića nad njegovom istinom, pokušati razumjeti njegov poziv prema izvornijem mišljenju, koje bi onda moglo barem upozoriti, ako ne i odagnati ugrozu, koja prijeti od strane moderne tehnike, ali i potaknuti potragu za spasom možda u umjetnosti, u pjesništvu kao najizravnijem i najtemeljitijem kazivanju onoga što jest.

A treći misaoni hod želi osluškivati Heideggerov pokušaj napuštanja dosadašnjeg načina mišljenja, njegovo upućivanje prema budućem, drukčijem, uvažavajući pritom prijelazno mišljenje i kazivanje bitka, koje ne može bez prošlosti, koja mu se nudi iz budućnosti. Dakako, sve to imat će barem nekog smisla i izgleda na uspjeh samo ukoliko čovjek nauči više slušati nego govoriti, više se okretati tišini, a manje buci, zbrci i strci svakodnevnice.
Ponuda knjiga istog autora