Nada

Vladimir P. Goss

100,00 kn

Narodne poslovice

Mate Ujević

70,00 kn

Nikad bolje

M. Machiedo

Autor je do sada objavio nekoliko zbirki poezije na hrvatskom (Aeroliti, Na strni dima, dijelom Diptih, Dvostruka milost), odnosno na talijanskom (Aeroliti, Senza risposta, Poesie), a 2008. mu je u Selcima na Braču dodijeljena pjesnička nagrada Croatia rediviva.

90,00 kn

Odabrane pjesme

Srečko Kosovel

95,00 kn

Ode i fragmenti

Pindar

Pindar je bio starogrčki lirski pjesnik.Pisao je sve vrste korske lirike: himne, peane, ditirambe, prozodije, partenije, hiporheme (plesne pjesme), enkomije, trene i epinikije (ode koje slave pobjednike).Sačuvani su fragmenti te 44 ode koje se, po mjestu gdje je pobjeda postignuta, dijele na: olimpijske, pitijske, nemejske i istamske.

120,00 kn

Odškrinuta neba ćuh

Pero Pavlović

Parlamentarna procedura

Alice Sturgis

190,00 kn

Partija karata

Nik Moran

100,00 kn

Pelin basne

Vesna Parun

75,00 kn