Odabrani autor: Joseph Strelka

Komparativna kritika književnosti

Joseph Strelka

Strelka je uz R.Welleka ponajbolji teoretičar književnosti. U tri eseja Strelka razmatra ulogu kritike u razumijevanju umjetničkog djela, govori o njezinoj važnoj za humanističke zananosti, posebice tematizira edukativnu ulogu kritike.

95,00 kn