Odabrani autor: Jean Racine

Drame

Jean Racine

Tri drame "najvećeg tragičara onog doba" (Northrop Frye): "Andromaha", "Pravdaši" i "Fedra", s pogovorom Vjekoslava Bobana.

180,00 kn