Odabrani autor: Juan Rulfo

Ravnica u plamenu

Juan Rulfo

Ravnica u plamenu je zbir sedamnaest pripovjedaka. Svaka od njih postavljena je iz perspektive jednog od likova:tek jedna je ispripovijedana u trećem licu.Rulfove priče svode radnju na jednu jedinu,najčešće tegobnu aktivnost, poput tegljenja ranjenog sina, koračanja u gomili, bježanja od neprijatelja, hodanja kroz pustoš.

155,00 kn