Odabrani autor: Ton Smerdel

Izabrane pjesme latinske i hrvatske

Ton Smerdel

Ton Smerdel (1904.-1970.) smatra se jednim od najistaknutijih svjetskih latinskih pjesnika. U opsežnom poetskom opusu, koji obuhvaća petnaestak zbirki na latinskom i hrvatskom jeziku, dominira pejsažna (mediteranska) i intimističko-ispovjedna motivika (sjećanje na djetinjstvo, tjeskoba trenutka, radost življenja), ispjevana u vezanim i slobodnim stihovima. Njegovu latinsku poeziju izabrao je i preveo Mato Marčinko, a hrvatsku poeziju Božidar Petrač. Knjiga je proviđena pogovorom i potrebnim bilješkama.

98,00 kn