Odabrani autor: Boršić - Skuhala Karasman

Naše žene - Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća

Boršić - Skuhala Karasman

U Hrvatskoj ne postoji općenit leksikon koji bi bio posebno posvećen ženama. U ovaj leksikon je uvršteno šestotinjak žena koje su doprinijele kulturnom, umjetničkom, znanstvenom i političkom životu u Hrvatskoj, kao i one koje su izravno ili neizravno utjecale na njega premda su boravile i djelovale u inozemstvu. U leksikonu su zastupljena javnosti dobro znana imena (npr. Cvijeta Zuzorić, Dora Pejačević, Ivana Brlić-Mažuranić itd.), ali i one žene koje nisu dovoljno poznate javnosti (npr. Helena Brida-Gamulin, Blanka Chudoba, Ema Pavleković i mnoge druge).

160,00 kn