Odabrani autor: Ksenija Premur

Bergson i Buddha

Ksenija Premur

Tema koja se nastoji sagledati "u perspektivi", naslovljena kao "Bergson i Buddha", pokušaj je poredbe poimanja dinamičke strukture svijesti u filozofiji Bergsona i nauku buddhizma.

100,00 kn