Cijena: 100,00 kn
  • Godina izdanja: 2000.
  • ISBN: 953-6462-31-1
  • Broj stranica: 213
  • Uvez: meki
Bergson i Buddha
Ksenija Premur
Tema koja se nastoji sagledati "u perspektivi", naslovljena kao "Bergson i Buddha", pokušaj je poredbe poimanja dinamičke strukture svijesti u filozofiji Bergsona i nauku buddhizma.

Kada je riječ o poredbi Bergsonove filozofije s naukom buddhizma, misli se prije svega na misaone zasade ranog buddhizma i nastojanje da se prodre do temeljnog pojmovlja, osnova filozofske (religijske) misli, kao i središnjega postava filozofije u što autentičnijoj razradi izvorna Buddhina nauka.