Odabrani autor: M. Machiedo

Nikad bolje

M. Machiedo

Autor je do sada objavio nekoliko zbirki poezije na hrvatskom (Aeroliti, Na strni dima, dijelom Diptih, Dvostruka milost), odnosno na talijanskom (Aeroliti, Senza risposta, Poesie), a 2008. mu je u Selcima na Braču dodijeljena pjesnička nagrada Croatia rediviva.

90,00 kn

Zapisi iskosa

M. Machiedo

Machiedova misaonost pronašla je u sentenciji i u meditativnom fragmentu, u izbrušenoj krhotini, idealan oblik. U fragmentu kao obliku bez oblika želi se sačuvati trenutak spoznaje koja se upravo rađa – proplamsaj intuicije

90,00 kn