Odabrani autor: John Locke

Dvije rasprave o vladi

John Locke

„I zato onaj tko nastoji drugog čovjeka dovesti pod svoju apsolutnu vlast, stavlja sebe u stanje rata s tim čovjekom, budući da se to treba shvatiti kao objava namjere da se posegne za njegovim životom. Jer imam razloga zaključiti kako bi me onaj tko bi me doveo pod svoju vlast bez moje suglasnosti koristio kako mu je volja, a također me i uništio kad mu to padne na pamet; jer nitko me ne može imatiu svojoj apsolutnoj vlasti, osim ako me na to ne prisili, što je u sukobu s mojim pravom na slobodu.“

200,00 kn