Odabrani autor: Hans Lenk

Mala filozofija mozga

Hans Lenk

Ima li čovjek slobodnu volju? Ili su njegovi misaoni procesi potpuno ovisni o fiziološkim procesima u mozgu?

110,00 kn