Odabrani autor: Franz Kafka

Izgubljenik

Franz Kafka

Izgubljenik ima gotovo sve odlike Kafkine proze, čak unosi i neke nove elemente u njegov opus. U tom se djelu prije svega, više pripovijeda nego što se analizira i objašnjava, a naglašeni su postupci iz perspektive došljaka koji nije navikao na novi svijet.

175,00 kn