Odabrani autor: H. Heine

Pjesme

H. Heine

Knjiga pjesama H.heinea, na 394 stranice sadrži 172 poeme iz sedam zbirki pjesama koje su prepjevali 18 prevoditelja. Knjiga predstavlja, s jedne strane, skup antologijskih pjesama, a s druge strane, povijesni pregled hrvatskih prepjeva od S.S.Kranjčevića do najmlađe Helene Marekšić.

250,00 kn