Odabrani autor: Mila Kačič

Traži me u šuštanju travki

Mila Kačič

Dvojezična zbirka pjesama Traži me u šuštanju travki/V šelestenju trav me išči, slovenske pjesnikinje i glumice Mile Kačić (1912.-2000.) na 146 str, sadrži 60 pjesama na slovenskom i hrvatskom jeziku.

78,00 kn